En hållbar framtid

A-Sprinkler bygger för framtiden – vår målsättning är att bedriva en hållbar verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt värnar om våra medarbetare. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet.

I byggbranschen där A-Sprinkler verkar kan vi se en tydlig trend där hållbarhetskraven utökas
och skärps med jämn takt. Både EU:s Taxonomi, samt bygg och anläggningsbranschens
färdplan för fossilfri konkurrenskraft är tydliga bevis för detta.

På A-Sprinkler vill vi vara med i den hållbarhetsutveckling som sker i branschen och har därför beslutat om tre fokusområden inom hållbarhet A-Sprinkler ska arbeta med de kommande åren. Vi har även kopplat de olika fokusområdena till FNs globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vill du läsa mer om A-Sprinklers hållbarhetsarbete kan du göra det i vår koncerngemensamma hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2021/2022


Våra Fokusområden

Arbetsmiljö
A-Sprinklers första fokusområde är Arbetsmiljö. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande genom A-Sprinklers arbete med:

• Medarbetarundersökningar
inefattande mål och uppföljning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Säkerhetsarbete
Minskad negativ klimatpåverkan
A-Sprinklers andra fokusområde är Minskad negativ klimatpåverkan. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 12 Hållbar konsumtion och produktion genom A-Sprinklers arbete med:

• Redovisning och uppföljning av
koldioxidutsläpp
• Brandskydd av fastigheter
Styrning och ledarskap
A-Sprinklers tredje fokusområde är Styrning
och ledarskap. Detta är kopplat till FNs
Globala mål nr. 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
genom A-Sprinklers
arbete med:

• Code of conduct
• Leverantörsbedömning
• Lärlingsprogram
• Inproconskolan


Policyer inom hållbarhet

Samhällsengagemang

Vi vill vara med och utveckla samhället. A-Sprinkler har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just barn och ungdomar.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där alla barn och ungdomar får chansen att växa upp med hopp om framtiden. Därför stödjer vi årligen barncancerfonden.

Certifieringar

A-Sprinkler har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad anläggarfirma vattensprinkler
ANSUL certifierad personal för installationer av kökssläcksystem, typ R-102 (Ansulex)
SBF 1030 Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler