A-SPRINKLER AB – Uppsala
Libro Ringväg 27, 752 28 Uppsala
018-13 30 70

a-sprinkler@a-sprinkler.se
faktura@a-sprinkler.se

Mats Asterbom
VD, Ansvarig Entreprenad, kalkyl
Behörig ingenjör vattensprinkler
070-425 22 90
Björn Åkerlind
Projektledare
070-425 22 76