Rätt person, på rätt plats

Med spetskompetens inom flera områden under ett och samma tak, har vi alltid rätt person på rätt plats, från projektering och installation till service och underhåll av sprinklersystem.

A-Sprinkler är en helhetsleverantör inom entreprenad och service av släcksystem. Vi är en av de största aktörerna på service och eftermarknad med över 25 fullt utrustade servicebilar i Stockholm- och Uppsalaområdet. Tillsammans servar och underhåller vi över 400 anläggningar.

Vår affärsidé Vi erbjuder ett helhetsansvar för sprinkleranläggningar med trygga och
långsiktiga kundrelationer.

Vår mission En tryggare värld

Vi är en del av Inprocon som har målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd.

Mission

En tryggare värld

Vår värdegrund

Öppna

Vi är öppna, ärliga och gillar att samarbeta. Vi är
en lärande organisation som gärna sprider vår
kunskap både internt och externt. Vi delar med
oss!

Pålitliga

Vi har stor yrkesskicklighet och uppträder alltid
med god affärsetik. Vi har god planering och
levererar med hög kvalitet. Vi håller vad vi
lovar!

Offensiva

Engagemang och nyfikenhet driver oss. Vi
strävar ständigt efter att bli bättre och ligger i
framkant vad gäller hållbarhet, teknik och
innovativa lösningar. Vi tar tag i saker!