Äldreboendet Bildhuggaren

A-Sprinkler fick i uppdrag att sprinklerskydda det nya äldreboendet Bildhuggaren i Snättinge, Huddinge kommun.

Det nya äldreboendet byggdes av Huddinge kommun och innefattar 90 lägenheter i vårdboendeform, fördelat på 10 avdelningar. 

Fastigheten är uppdelad i två delar, en del med äldreboende och en del med förskola. A-Sprinklers uppdrag var att installera boendesprinkler i delen avsedd för äldreboendet. Den totala ytan som sprinklerskyddades var 7 000 kvadratmeter. 

Projekt: Bildhuggaren
Typ: Äldreboende
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 7 000 kvm
Uppdragsgivare: COBAB
Totalentreprenör: COBAB
Byggherre: Huddinge samhällsfastigheter
Ort: Snättinge, Huddinge kommun
Status: Klart 2021
Regelverk: SS883001:2009
System: Boendesprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning, boendesprinklerpump
Antal sprinkler: 716 st