Byle gård

A-Sprinkler har fått i uppdrag av MVB Öst att sprinklerskydda det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby Kyrkby.

Projektet omfattar en nybyggnation av 86 lägenheter, teknik- och personalutrymmen, förråd och kök, fördelat på på tre huskroppar.

Det nya äldreboendet kommer sprinklerskyddas med boendesprinkler och beräknas vara klart 2022. 

Vi Tackar MVB Öst för förtroendet.

Projekt: Byle Gård 37
Typ: Äldreboende
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 6 000 kvm
Uppdragsgivare: MVB Öst AB
Byggherre: Hemsö
Ort: Täby kyrkby
Status: Pågående, beräknas klart 2022
Regelverk: SS883001:2009
System: Boendesprinkler
Vattenkälla: Tank med boendesprinklerpump
Antal sprinkler: 730 st