23-02-13

Cederhusen – Stockholms första flerbostadshus i massivträ

Cederhusen är samlingsnamnet för Kv Bologna och Kv Humboldt, ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. A-Sprinkler installerar 1500 sprinkler i de framtida bostäderna.

Den första etappen, Kv Bologna, är färdigställd och nu påbörjas arbetet med nästa del som förväntas vara färdig till sommaren 2024. I tre av fyra huskroppar installeras torra stigarledningar och i den högsta ska även en trycksatt stigarledningspump installeras.

Vi på A-Sprinkler är stolta över att delta i ett projekt där framtiden ligger i fokus och att ha fått förtroendet att medverka även under etapp 2 av projektet. – Att installera i en byggnad helt i trä ger en annan känsla, påpekar Fredric Björklund, projekterings/projektledare på A-Sprinkler. Att vara på bygget känns som att vara i skogen, omringad av doften av trä, och inte betongdamm som på nästan alla andra byggarbetsplatser.

PROJEKT: Cederhusen

UPPDRAG: Utförande entreprenad

YTA:Total BTA 13225m2, BOA ca 8068m2, LOA ca 475m2

UPPDRAGSGIVARE: ByggPartner

TOTALENTREPRENÖR: ByggPartner

BYGGHERRE: Folkhem Trä AB

ORT: Hagastaden, Stockholm

STATUS: Klart sommaren 2024

REGELVERK: SS-EN 12845 / SBF 120:8

SYSTEM: Våtrör

VATTENKÄLLA: Kommunal vattenledning med tryckstegringspump samt stigarledningspump

ANTAL SPRINKLER: 1500st

Bildkälla: Folkhem