Cederhusen

Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. A-sprinkler fick uppdraget att totalsprinkla de två byggnaderna som innehåller både lägenheter och butikslokaler.

Byggnaderna som är på totalt 1 600 kvadratmeter totalsprinklades i både lokaler, trapphus och bostäder. 

Det är inte så vanligt att bostäder sprinklerskyddas. Anledningen till att Cederhusen totalsprinklas är att byggnaden är helt i trä och att tekniska byten bidrog till en sänkt brandteknisk klass.

Dominique Dandefelt, projektledare för Cederhusen, berättar att det är väldigt många olika installationer i byggnaden, vilket innebar att det var trångt att ta sig fram. För att lösa detta samordnade vi extra mycket med de andra aktörerna. Samordningen skedde mestadels digitalt, där vi arbetade i både 2D och 3D för att gå igenom olika lösningar. 

Projekt: Cederhusen i Kv Bolonga
Typ: Bostadshus
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 11 600
Uppdragsgivare: Veitech AB
Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Byggherre: Folkhem Trä AB
Ort: Hagastaden, Stockholm
Status: Klart 2021/ 2022
Regelverk: SS-EN 12845
System: Våtrör 
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 1 150 st

Foto: General Architecture