Entreprenad

CIK Centrum för idrott & kultur

CIK är en 15 000 kvadratmeter stor byggnad som är konstruerad av betong och limträ. A-Sprinklers uppdrag var att projektera och installera sprinklersystemet i en samverkansentreprenad tillsammans med HMB Construction AB. 

Byggnaden omfattar bland annat sporthallar, mötesrum, scenkonsthall och kontorslokaler. Den stora variationen på utrymmen innebar en hel del olika faktorer att ta hänsyn till gällande sprinklerinstallationen, såsom högt lutande tak, ljusgårdar, läktare och tätt sittande balkar.

Dominique Dandefelt, projektledare för CIK, berättar att en utmaningarna i projektet var att yttertaket rör sig beroende på årstid, medan väggarna står stumma. Detta bidrog till att vi gjorde avlånga hål i lod för att undvika att rören i anslutning till yttertaket knäcks.

Projekt: CIK Centrum för idrott & kultur
Typ: samhällsbyggnad, Sporthall
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 15 000
Uppdragsgivare: GK rör
Totalentreprenör: HMB Construction AB
Byggherre: Kommunfastigheter i Knivsta AB
Ort: Knivsta
Status: Klart 2020
Regelverk: SBF 120:7
System: våtrör 
Vattenkälla: kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 1854 st

Foto: Norconsult AB