Hilton 2

I Solna renoveras kontorsfastigheten Hilton 2 där den befintliga sprinkleranläggningen anpassas av A-Sprinkler – med målet att återanvända så mycket som möjligt.

Kontorsfastigheten Hilton 2 innehar bland annat kontor, restauranger, café och gym som nu renoveras och byggs om för att anpassas till dagens krav på flexiblare och modernare kontor. Att anpassa befintliga anläggningar är alltid en komplex utmaning. Målet är att återanvända så mycket som möjligt, av miljömässiga skäl, samtidigt som massor av nya installationer ska monteras och få plats. Förutsättningen för att lyckas är en bra projektering men även flexibla montörer som jobbar för att anpassa och lösa problemen allt eftersom de kommer fram under byggets gång.

Projekt: Hilton 2, Hus A och B
Typ: Kontor, restaurang, café, gym m.m.
Uppdrag: Sprinklerinstallation/anpassning av bef sprinkleranläggning
Yta: ca 10 000 kvm
Uppdragsgivare: BOW Byggkonsult, DMC Bygg, Fastpartner m.fl
Byggherre: Fastpartner
Ort: Solna
Status: Pågående
Regelverk: SBF 120:8
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning med pumpar
Antal sprinkler: ca 1000