Kadetten

A-Sprinkler installerar sprinklersystem i Academedias nya skollokaler.

Kadetten är en gammal industribyggnad från 1960-talet. Tidigare huserade byggnaden en korvfabrik, men byggs nu om till en gymnasieskola. I och med ombyggnationen har A-Sprinkler fått i uppdrag att sprinklerskydda de nya skollokalerna, inklusive tekniska utrymmen.  

Den totala ytan som ska sprinklerskyddas är 11 000 kvadratmeter, fördelade på tio våningar.

Projekt: Kadetten
Typ: Skola
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 11 000 kvm
Uppdragsgivare: Novogruppen
Byggherre: Hemsö
Ort: Stockholm
Status: Pågående, beräknas klart 2022
Regelverk: SBF 120:8
System: Boendesprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 1 200