Mörby Centrum

A-Sprinkler har fått i uppdrag att både projektera och installera sprinklersystem i Mörby Centrum. Uppdraget genomförs i samband med att köpcentrumet genomgår en omfattande om- och tillbyggnad.

Projektet innefattar både om- och tillbyggnad av centrumanläggningen, samt ett nytt parkeringshus.

Johan Johansson, projektledare på A-Sprinkler, berättar att projektet haft mycket fokus på planering då installationen sker parallellt som butikernas verksamhet är igång. 

  • I och med att butikerna har öppet kan inga bullrande arbeten utföras under köpcentrumets öppettider, då det är viktigt att vi inte stör hyresgästernas verksamheter. Därför lägger vi stor vikt på planering, förvaring av material och transporter, vilket ställer höga krav på lagbasen, som ska se till att allt funkar och flyter på för alla inblandade på plats. 

Projektet pågår och färdigställande sker löpande fram till 2023. 

Projekt: Mörby Centrum
Typ: Köpcentrum
Uppdrag: Totalentreprenad
Uppdragsgivare: TL-Bygg och Leda Snyggt
Byggherre: Skandia Fastigheter
Ort: Mörby, Danderyds kommun
Status: Pågående, beräknas klart 2023
Regelverk: SBF 120:7
System: Våtrör och torrör
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: ca 9 000