stigarledning

Stigarledningar

A-Sprinkler utför både projektering, installation och service av stigarledningar.

I höga byggnader med en bygghöjd på över 24 meter, finns krav på stigarledningar för att säkerställa brandkårens tillgång till släckvatten. A-Sprinkler projekterar och installerar stigarledningar i enlighet med SBF504:1, SS3112 och boverkets byggregler.

För att säkerställa en fungerande anläggning över tid utför vi även årlig service och underhåll, där vi bland annat kontrollerar och provar eventuella pumpar, ventiler och luckor.

Vill du veta mer

Mats Asterbom
mats.asterbom@a-sprinkler.se
070-425 22 90