Utbildning

A-Sprinkler erbjuder olika typer av utbildningar beroende på ert specifika behov.

Anläggningsskötarutbildning

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera sprinklersystemet, samt vilka regelbundna kontroller de behöver utföra för att säkerställa en säker och fungerande anläggning.

Utbildning för köksläcksystem

Vi utbildar den personal som arbetar i restaurang med köksläcksystem. I utbildningen blir personalen instruerad om säkerhetsrutiner och hantering av systemet.

Vill du veta mer

Johan Johansson
johan.johansson@a-sprinkler.se
070-425 22 70