Bastard Burgers

A-Sprinkler installerade kökssläcksystemet typ Ansulex i Bastard Burgers nya restaurang i Alvik Strand.

Kökssläcksystemet skyddar restaurangens sedvanliga matlagningsytor, inklusive filter och frånluft. Systemet är designat utefter restaurangens specifika förutsättningar och skyddar därmed kökets olika delar utefter dess olika brandskyddsbehov. 

I detta projekt installerades ett system med två släckmedelsbehållare, vilket är vanligt i normalstora restauranger.